Clientervaringsonderzoek WMO 2017 Groningen per WIJ team

16 november 2018

Download het bestand

Alle gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. U vindt hier een rapportage over de  resultaten van het CEO Wmo voor de gemeente Groningen over 2017 uitgesplitst per WIJ team.

We hebben de volgende WIJ teams apart bekeken: Beijum, Corpus den Hoorn, De Wijert, Hoogkerk, Korrewegwijk, Lewenborg, Oosterpark, Rivierenbuurt, Schilderswijk/Centrum, Selwerd  en Vinkhuizen.