Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 over Groningen, Haren en Ten Boer

7 januari 2020

Alle gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
U vindt hier rapportages over de resultaten van het CEO Wmo voor de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer over 2018 uitgesplitst per WIJ team.

CEO WMO Groningen
CEO WMO Haren
CEO WMO Ten Boer
CEO WMO WIJ-gebieden