Dak- en Thuislozenmonitor 2004

22 april 2010

De dak- en thuislozenmonitor is een instrument met als doel het marginaliseringsproces van dak- en thuislozen in beeld te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op preventie van en nazorg bij dak- en thuisloosheid. Waar komen de dak- en thuislozen vandaan? Van welke voorzieningen maken nieuwe dak- en thuislozen gebruik?  Had men, voordat men dakloos werd, al contact met hulpverleningsinstellingen?
De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie langdurig te volgen en om trendverschuivingen te signaleren.
Bureau Onderzoek heeft vorig jaar een start gemaakt met de ontwikkeling van de dak- en thuislozenmonitor op basis van registratiegegevens over 2003. De resultaten hiervan staan beschreven in de publicatie ‘Over leven zonder huis’.

De resultaten van de monitor 2004 presenteren we in de volgende factsheets:

Factsheet 1  : Opzet dak- en thuislozenmonitor

Factsheet 2  : Gebruik van de voorzieningen

Factsheet 3 : Achtergrondkenmerken

Factsheet 4 : Na huisuitzetting

Factsheet 5 : In- en uitstroom

Factsheet 6 : Daklozencarriere van nieuwe instromers

Factsheet 7 : Hulpverlening

Factsheet 8 : Postadressen

Factsheet 9 : Voorzieningen