Dak- en Thuislozenmonitor Assen 2008

23 juni 2010

De Meldpunten Overlast & Zorg zijn ondergebracht bij de basiseenheden van de politie op vijf locaties in de stad, te weten Noorddijk, Oude Wijken, West, Centrum en Oost. De spreiding over de stad betekent dat er voor de Stadjers altijd een meldpunt in de nabijheid is waar zij een melding kunnen doen. In het netwerk dat er per stadsdeel is worden de meldingen door de meldpuntfunctionaris “weggezet” dan wel -wanneer het meldingen betreft waarbij meerdere partijen betrokken zijn- besproken om te komen tot samenhangende efficiente en effectieve maatregelen.
De Meldpunten kennen een permanente bezetting. Stadjers kunnen hun meldingen persoonlijk, telefonisch en via de electronische mail indienen bij de meldpuntfunctionaris. Belangrijk is dat de meldingen bij het meldpunt Overlast & Zorg vertrouwelijk worden behandeld en dat gegevens worden beschermd door een privacyreglement. De locaties en werkwijze van deze meldpunten vormen een laagdrempelige mogelijkheid voor burgers in de stad Groningen voor het melden van overlast en zorg

 

bekijk document