Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2008

21 april 2010

De gemeente Leeuwarden is een van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid in Nederland. De centrumgemeenten zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd een impuls te geven aan de aanpak van dak- en thuisloosheid door het ontwikkelen van een Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang, door de VNG kortweg aangeduid als Stedelijk kompas. Voor het Kompas maatschappelijke opvang voor de regio Fryslân heeft de gemeente Leeuwarden in samenspraak met de Friese gemeenten1 voor de periode 2008-2012 het beleid uitgezet op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Het Zorgkantoor Friesland en de woningcorporaties zijn partners en mede-uitvoerders van het Kompas waarin wordt beschreven op welke wijze wordt ingezet op onder meer het verminderen van het aantal dak- en thuislozen in de provincie Fryslân, de verbetering van de kwaliteit van leven van de doelgroep en het verminderen van de overlast.

bekijk document