Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2007

22 april 2010

De Dak- en thuislozenmonitor Groningen is een instrument dat als doel heeft het marginaliseringproces van dak- en thuislozen in beeld te brengen en sluit daarbij aan op de nota “Onder Dak” (Onder Dak: Regionaal Kompas Groningen, 2008-2012). Enerzijds richt de monitor de aandacht op preventie en nazorg bij dak- en thuisloosheid, anderzijds op de omvang en de kenmerken van de populatie dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen. De monitor maakt het mogelijk om de dak en thuislozenpopulatie in de provincie Groningen langdurig te volgen en om trendverschuivingen in de omvang en samenstelling van de populatie te signaleren.
Bij het opstellen van de Stedelijke kompassen hebben de vier centrumgemeenten Leeuwarden, Assen, Emmen en Groningen samengewerkt. De vier centrumgemeenten streven er ook naar om gezamenlijke voorzieningen te creëren die door de beperkte omvang van één enkele verzorgingsregio te beperkt zijn om in stand te houden.De gezamenlijke aanpak komt ook tot uiting in het feit dat de centrumgemeenten Leeuwarden, Assen en Emmen in 2008 hebben besloten tot de opbouw van de dak- en thuislozenmonitor, zoals die sinds 2004 door de gemeente Groningen wordt uitgevoerd. Door een koppeling van bestanden (over de periode 2003-2007) bestaat inmiddels een goed beeld van de omvang en samenstelling van de populatie dak en thuislozen die gebruik maken van voorzieningen. Door de opbouw van dak- en thuislozenmonitoren voor de centrumgemeenten Leeuwarden, Assen en Emmen met gegevens vanaf 2006 volgen we nu de populatie (potentiële) dak- en thuislozen in de drie noordelijke provincies. Ook brengen we daarmee het pendelen van de doelgroep tussen voorzieningen in de drie provincies in beeld.

bekijk document