Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2008

21 april 2010

De Dak- en thuislozenmonitor Groningen is een instrument dat als doel heeft het marginaliseringproces van dak- en thuislozen in beeld te brengen en sluit daarbij aan op de nota “Onder Dak” (Onder Dak: Regionaal Kompas Groningen, 2008-2012). Enerzijds richt de monitor de aandacht op preventie en nazorg bij dak- en thuisloosheid, anderzijds op de omvang en de kenmerken van de populatie dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen. De monitor maakt het mogelijk om de daken thuislozenpopulatie in de provincie Groningen langdurig te volgen en om trendverschuivingen in de omvang en samenstelling van de populatie te signaleren.

bekijk document