Daklozenmonitor Emmen 2006-2012

10 juni 2014

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de groep geregistreerde daklozen in de regio Emmen in de periode 2006-2012. Daarnaast besteden we in het rapport aandacht aan het aantal briefadreshouders, het aantal dagopvangbezoekers, het aantal personen dat na huisuitzetting of detentie gebruikmaakt van maatschappelijke opvang, de hulpverleningscontacten van daklozen en de in-, door- en uitstroom van de doelgroep in het daklozencircuit.

Bekijk de rapportage