Daklozenmonitor Fryslân 2006-2014

18 november 2015

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de groep geregistreerde daklozen in de provincie Fryslân in de periode 2006-2014. Daarnaast besteden we in het rapport aandacht aan de in-, door- en uitstroom van de doelgroep in het daklozencircuit, het aantal briefadreshouders, het aantal dagopvangbezoekers en het aantal personen dat na huisuitzetting of detentie gebruikmaakt van maatschappelijke opvang.

Bekijk de rapportage