Daklozenmonitor Groningen 2003-2013

21 november 2014

Voor het elfde jaar op rij presenteren we de Daklozenmonitor Groningen. De monitor maakt het mogelijk om de daklozenpopulatie Groningen langdurig te volgen en om trends te signaleren in de omvang en samenstelling van de groep geregistreerde daklozen. Een uitgebreide rapportage over de monitor brengen we eenmaal in de vier jaar uit. In de tussenliggende periode presenteren we jaarlijks een vlugschrift over het aantal geregistreerde daklozen en de verschillende voorzieningen die zij gebruiken. De bijlage bij het vlugschrift bevat meer gedetailleerde gegevens over bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde huisuitzettingen, het aantal 18-22 jarige daklozen, bezoek aan dagopvangvoorzieningen en de deelname aan activering door daklozen.

Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2013

Bijlage bij Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2013