Dashboard regiomonitor Groningen – Assen vernieuwd

28 oktober 2022

In september 2022 is er een update van het dashboard de Regiomonitor regio Groningen-Assen (cbs.nl) verschenen. Nieuw in deze versie zijn cijfers over economie, updates over de woningmarkt, een directe koppeling met Statline via de api en tot slot een nieuwe vormgeving. Door de nieuwe cijfers over economie kunnen de gemeenten onderling goed vergeleken worden. Dit is de basis voor regionaal economisch beleid en geeft antwoord op de vraag hoe de regio inclusief de staf Groningen ervoor staat.

De Nederlandse economie is de optelsom van alle regio’s samen. Het bruto regionaal product is voor de regio en de onderliggende gemeenten berekend. Normaal publiceert het CBS deze statistiek op provinciaal niveau. Het bruto regionaal product naar marktprijzen voor de regio is 25.285 (in mln euro’s) in 2021 waarvan 13.714 (in mln euro’s) afkomstig is van de gemeente Groningen. Meer weten over de economie en woningmarkt in deze regio? Bekijk dan het dashboard.