Datawarehousing

19 april 2010

Onderzoek en Statistiek Groningen kent een lange traditie van kwantitatief onderzoek. Meestal is dit gebaseerd op geautomatiseerd opgeslagen gegevens uit verschillende registratiesystemen. U kunt denken aan bestanden uit de gemeentelijke basisadministratie, uitkeringssystemen, woningbouwverenigingen, schuldhulpverlening, sociale pensions enzovoort.

Standaard
De gegevens uit deze bronsystemen zetten wij om naar een bepaalde standaard. Daarbij worden ze op persoonsniveau gekoppeld tot een groot analyseerbaar bestand. In zo’n bestand kunnen we dan bijvoorbeeld zien hoeveel geanonimiseerde(!) personen bij één of meer instellingen bekend zijn.

Tijd
Bij een datawarehouse doen we daarnaast nog iets extra: het grote analyseerbare bestand voorzien we van het element tijd. Zo kunnen we de geanonimiseerde personen volgen in de tijd en historie van mensen onderzoeken. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat mensen al op andere plaatsen bekend waren voordat ze bij een bepaalde instelling instroomden.

Managementinformatie, onderzoeksinformatie, prognoses
Deze ’lopende bestanden’ – met het element tijd – zijn bijzonder geschikt als basis voor management- of onderzoeksinformatie. Ook gebruiken we deze informatie als basis voor prognoses, bijvoorbeeld over het klantenbestand van de dienst SOZAWE.

Onderzoeken