De bevolkings- en huishoudensprognose 2021-2041 gemeente Groningen

16 februari 2022

Deze rapportage presenteert de bevindingen van de bevolkings- en huishoudensprognose 2021-2041. De geboorte- en sterfteprognose tonen dat het aantal sterfgevallen het aantal geborenen zal overtreffen. Er zullen echter gemiddeld meer mensen immigreren dan emigreren waardoor de bevolking ook in de toekomst zal blijven groeien.

De grens van 250.000 inwoners wordt naar verwachting in het jaar 2026 gepasseerd. In 2041 zal de gemeente Groningen bijna 268.350 inwoners hebben. De prognosecijfers over huishoudens wijzen erop dat het aantal mensen dat alleen woont aanzienlijk groter zal blijven dan het aantal dat met een partner, kinderen, of ouders woont.

Bekijk de bevolkings- en huishoudprognose 2021-2041