Demografische ontwikkelingen Groningen 2007-2037

28 november 2017

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2007 tot 2037
De Groningse bevolking is het afgelopen jaar (2016-2017) harder gegroeid dan het vorig jaar (2015-2016). Tussen 2016 en 2017 groeide de bevolking met 0,8 procent. Tussen 2015 en 2016 was dit 0,3 procent. De relatieve groei in het afgelopen jaar wordt voor ruim zestig procent verklaard door te toevoeging van de nieuwe Groningse wijk ‘Meerstad e.o.’. Naar verwachting zal het inwonertal in de komende twintig jaar groeien naar bijna 226.500 inwoners.

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2007-2037