Een kwestie van tijd : analyse van afstemming van tijden van de stad Groningen

23 april 2010

Gezien het toenemend maatschappelijk belang van het thema ‘tijd’ is onder meer in Groningen het project ‘Tijden van de stad’ gestart, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. De dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW) van de gemeente Groningen heeft aan Bureau Onderzoek gevraagd een behoeften- en knelpuntenanalyse voor de stad Groningen te maken. De vraag die in het onderzoek centraal staat  is:

Welke tijdsknelpunten ervaren gebruikers van voorzieningen en diensten in de stad Groningen in het combineren van de functies wonen, werken, zorgen, recreatie, verkeer, gezondheidszorg, studie en kinderopvang?

bekijk document