Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen

20 juni 2014

In opdracht van de Rekenkamercommissie (RKC) Assen heeft O&S Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de opvang en begeleiding van volwassen daklozen in de gemeente Assen. Het rapport beschrijft de onderzoeksvragen die we in opdracht van de RKC Assen hebben beantwoord. Ook zijn aanbevelingen gedaan op basis van de uitkomsten van het onderzoek. In de raadsvergadering van 19 juni 2014 is het rapport door de RKC Assen gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Bekijk de rapportage