Entree SOZAWE : klantenonderzoek dienstverlening SOZAWE

22 april 2010

In een reeks onderzoeken naar de tevredenheid van zijn klanten over de uitvoering van de taken van de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen is een vierde onderzoek gehouden naar de ontvangst van de klanten bij de dienst, zowel fysiek als via de telefoon en via papier.
Evenals de voorgaande klantenonderzoeken heeft dit onderzoek tot doel de dienstverlening aan de burger te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.  
Het onderzoek kenmerkt zich door het gebruik van twee methoden:
Allereerst worden er gesprekken gevoerd met klanten in een klantenpanel op basis waarvan vervolgens  een schriftelijke enquête wordt uitgezet onder een veel grotere klantengroep.  
Deze schriftelijke enquête wordt grotendeels gevuld met stellingen die gebaseerd zijn op letterlijke uitspraken van klanten in de panelbijeenkomst. Omdat de resultaten van het panelgesprek zo voortdurend rechtstreeks doorklinken in de vraagstelling in de schriftelijke enquête en dus ook in de resultaten van de enquête, gaan we in de samenvatting niet uitgebreid in op deze panelgesprekken.

bekijk document