Evaluatie inzet van taalcoaches voor inburgering

14 oktober 2011

In opdracht van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen heeft O&S Groningen een evaluatie van het project Taalcoaches uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een enquête, groepsinterviews en individuele interviews. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Taalcoaching een bijdrage levert aan taalverbetering waardoor een inburgeraar beter uitdrukking kan geven aan zijn of haar kennis.
Bekijk de rapportage