Evaluatie organisatie Tweede Kamerverkiezing 2017

11 juli 2017

In opdracht van het Projectteam Verkiezingen van de gemeente Groningen heeft O&S Groningen een evaluatie uitgevoerd van de gang van zaken rondom de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017. Er is een online enquĂȘte gehouden onder alle stembureauleden die actief waren op een stembureau in de gemeente Groningen.

Van de respondenten waardeert 74% de organisatie van de verkiezingen met een rapportcijfer 8 of hoger.

Lees hier de evaluatie