Evaluatie organisatie verkiezingen 2011

21 juni 2011

In opdracht van de Dienst Informatie en Administratie van de gemeente Groningen heeft O&S Groningen een evaluatie uitgevoerd van de gang van zaken rondom de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011. Er is een online enquête gehouden onder alle stembureauleden die zitting hebben genomen op een stembureau in de gemeente Groningen. Van de respondenten waardeert een ruime meerderheid de organisatie van de verkiezingen met een 8 of hoger.
Bekijk de rapportage