Stadspanel: Fietsen in Groningen 2017

21 april 2017

In 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de stad Groningen een nieuwe fietsstrategie gepresenteerd. De gemeente Groningen wil monitoren hoe inwoners deze nieuwe fietsstrategie en de uitwerking daarvan ervaren. Zo is het mogelijk om een beeld te geven van de tevredenheid van Stadjers over onze fietspaden, fietsenstallingen en de verkeersveiligheid voor fietsers. Dit jaar is het de derde keer dat er een fietsenquête is gehouden. Uit de enquête blijkt dat de tevredenheid over fietsen in Groningen opnieuw iets is gestegen. Stadjers die de enquête hebben ingevuld geven fietsen in Groningen gemiddeld een 7,2. Daarnaast is de tevredenheid over de stallingen in de stad iets gestegen. Respondenten benoemen verschillende locaties in de Korrewegwijk en Westerhaven vaak als onveilig.

Lees hier het rapport