Gehoor gehoord : onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers over de Informatielijn van SOZAWE

23 april 2010

Uit onderzoek van KPN (2002) is gebleken dat de telefonische bereikbaarheid van de dienst Sozawe verbeterd kon worden.  

In februari 2003 is binnen de dienst een ‘Informatielijn’ gestart. Op werkdagen kunnen klanten (en intermediairs) tussen 9.00 uur en 13.00 uur vragen stellen, of doorverbonden worden met hun contactpersoon van de dienst Sozawe. Met de Informatielijn wil de dienst een aantal doelstellingen bereiken:

•  Verbeteren van de bereikbaarheid van de dienst Sozawe  
•  Adequate afhandeling van het merendeel van de vragen
•  Ontlasting van de SDU’s

Via periodieke klanttevredenheidsonderzoeken wordt nagegaan in hoeverre klanten tevreden zijn over de bereikbaarheid van de dienst Sozawe. In dit onderzoek staat de tevredenheid van medewerkers van de Informatielijn en medewerkers van de SDU’s centraal. Aspecten zoals de kwaliteit van het contact met de klant, de snelheid van afhandeling en ontlasting van de medewerkers bij de SDU’s komen hierbij aan bod.

bekijk document