Gezamenlijke zorg voor kwetsbare burgers : evaluatie van het Groningse OGGz convenant

23 april 2010

Drie jaar geleden is het convenant OGGz Samenwerkingsverband Groningen in werking getreden. Het convenant eindigt in februari 2005. Voor de stuurgroep OGGz is dit aanleiding om het samenwerkingsverband OGGz te evalueren. Zij heeft Bureau Onderzoek benaderd om deze evaluatie op zich te nemen.

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vraagstelling:
Wordt met de huidige OGGz-activiteiten bereikt wat met het OGGz-convenant werd beoogd?

bekijk document