Grenzeloos actief

16 maart 2018

Download het bestand

De gemeente Groningen en Huis voor de Sport Groningen willen meer weten over het sport- en beweeggedrag van inwoners met een beperking of aandoening. Onderzoek en Statistiek Groningen (O&S) heeft onderzocht wat mensen met een beperking belemmert en motiveert om te sporten en te bewegen. We hebben hiervoor gesproken met twintig instellingen die werken met de doelgroep.

Voor mensen met een beperking blijken een aantal dingen belangrijk om te gaan sporten of te blijven sporten:
1. Veel mensen hebben belang bij een maatje, buddy of begeleider om te gaan sporten.
2. Voor veel mensen met een beperking is sporten (te) duur.
3. Mensen met een beperking maar ook begeleiders hebben baat bij een overzicht van de mogelijkheden.
4. Daarnaast zijn de doelgroep en de professionals gebaat bij voldoende ‘aangepaste’ begeleiding.