Groningen economisch bekeken 2012

30 oktober 2013

Het aantal arbeidsplaatsen in Groningen is tussen april 2011 en april 2012 licht gedaald, met 0,3 procent. In Nederland was sprake van een gemiddelde daling van 0,7 procent.
Van de mensen die in de stad werken woont iets minder dan de helft buiten de stad. Groningen telt relatief veel arbeidsplaatsen: 702 per 1.000 inwoners, tegen 483 gemiddeld in Nederland.
Met 89 procent van de banen in de dienstensector is Gronigen een echte dienstenstad.

Lees meer in Groningen economisch bekeken 2012

Eerdere publicaties
Groningen economisch bekeken 2011