Groningen economisch bekeken 2013

10 september 2014

De bevolking van de stad Groningen groeide over de laatste 30 jaar met ongeveer 30.000. In het afgelopen jaar was er een groei van 1,4 procent. De belangrijkste bron van deze bevolkingsgroei was een toename van het aantal in de stad wonende studenten. De stad telt eind 2013 bijna 200.000 inwoners. Deze grens zal zeer waarschijnlijk nog in 2014 worden overschreden.

De gemeente biedt bijna 132.000 arbeidsplaatsen verdeeld over ruim 15.000 vestigingen, opvallend vaak in de dienstverlenende sectoren. Het aantal arbeidsplaatsen nam tussen 1 april 2012 en 1 april 2013 af met 2,8 procent. De werkloosheid is in de gemeente Groningen toegenomen van 13.5 naar bijna 15 procent. Dit kwam vooral omdat meer mensen zich inschreven als werkzoekend. Het aantal mensen met een betaalde baan nam in het jaar 2013 overigens toe.

De al langer zichtbare economische teruggang lijkt met enige vertraging zijn effecten te hebben op deze aantallen. Maar er zijn ook tekenen van licht herstel. Het aantal vacatures is in 2013 licht toegenomen. Ook het aantal starters van bedrijven laat een lichte groei zien. Lees in dit rapport ook verder over de ontwikkelingen in de uitgave van vastgoed voor bedrijven, de woningvoorraad, het woon-werk verkeer en de marktpositie van de binnenstad.

Lees het rapport hier