Grote verbondenheid Stad en regio

19 september 2013

Veel mensen wonen, werken, leren of recreƫren in de stad Groningen. Zij zijn niet alleen afkomstig uit de stad zelf, maar komen ook uit de Ommelanden of zelfs nog daarbuiten. Daar staat tegenover dat ook stadjers elders gaan werken of wonen. De interactie tussen de gemeente Groningen en zijn wijde omgeving beschrijven we in de quick scan Daily urban system. De quick scan geeft een goed beeld van de grote verwevenheid van de stad Groningen met zijn omgeving.

Lees meer