Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Groningen

17 april 2012

Minima denken als experts mee over beleid
Voor de ontwikkeling van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Groningen heeft O&S Groningen een deliberatieve peiling onder minima gehouden. Deze methodiek koppelt opiniepeiling aan deliberatie (beraadslaging), discussie en informatievoorziening. Mensen uit de doelgroep worden benaderd als experts. Minima zijn immers ervaringsdeskundigen in het rondkomen met weinig geld. Een willekeurige selectie van 1600 minima leverde 400 reacties op. Deze respondenten hebben we met behulp van korte filmpjes eerst geïnformeerd over de mogelijkheden. Uit deze groep hebben 80 minima zich aangemeld voor een peilingsdag. Zowel de minima als de betrokken professionals waren zeer enthousiast over deze vorm van peilen. Het heeft de minima in Groningen een grote stem gegeven in de ontwikkeling van het voor hen bedoelde beleid.
Het onderzoek is een coproductie van O&S Groningen, de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG, de afdeling Beleid van de dienst Sociale Zaken Groningen en de MJD.

Bekijk hier de rapportage
Bekijk hier de films uit de eerste ronde
Bekijk hier de films uit de tweede ronde