Het stadspanel over afvalinzameling

7 april 2015

Hoe kunnen we in de stad meer afval scheiden en hergebruiken; hoe tevreden is het Stadspanel over de afvalinzameling? In hoeverre scheiden mensen hun afval en is er verschil tussen bewoners van laagbouw en hoogbouw en tussen de verschillende wijken?

lees hier het rapport