Stadspanel: Bereikbaarheid

14 december 2016

Voor Groningen Bereikbaar deed een aantal studenten communicatie van de Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar bereikbaarheid. Hiervoor maakten zij een enquête die werd verspreid onder het Stadspanel. In de periode van maandag 17 oktober tot en met maandag 24 oktober 2016 stond een enquête online voor de leden van het Stadspanel. Uiteindelijk hebben 3429 respondenten de gehele enquête doorgelopen. Hieronder worden per onderdeel de resultaten van de enquête kort benoemd.

 Kennis over de werkzaamheden
De meerderheid van de respondenten is op de hoogte van de aanpak Zuidelijke Ringweg en de aanpak van het Stationsgebied. Van de respondenten verwacht bijna driekwart een langere reistijd door de genoemde werkzaamheden. Daarnaast blijken de respondenten die op de hoogte zijn van de Slimme Kaart géén langere reistijd te verwachten.

De organisatie en communicatiemiddelen
Een kwart van de respondenten geeft aan de organisatie Groningen Bereikbaar te kennen. De krant van Groningen Bereikbaar wordt het meest gelezen, gevolgd door de website van Groningen Bereikbaar.

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij het liefst op de hoogte gehouden willen worden via de Groninger Gezinsbode. Een ander populair communicatiemiddel is het internet, gevolgd door RTV Noord. De respondenten die de Slimme Kaart kennen geven aan deze als positief te ervaren.

 Reizen naar werk of studie
Bijna de helft van de respondenten geeft aan op een afstand van 0 tot 5 kilometer van werk of studie te wonen. De meeste respondenten bezitten een auto en gebruiken deze enkele keren per week voor woon-werkverkeer.

Bijna alle respondenten geeft aan het stimuleren van het e-bike gebruik aantrekkelijk te vinden. Het openbaar vervoer wordt ook een aantrekkelijke optie gevonden door het merendeel van de respondenten.. Het introduceren van carpoolregelingen wordt door iets minder dan de helft als aantrekkelijk ervaren.

 Motivatie voor alternatief vervoer
De meerderheid van de respondenten maakt geen gebruik van een fiets/e-bike omdat de afstand te groot is om te kunnen fietsen. Gevolgd door de respondenten die genoodzaakt zijn hun auto te gebruiken en daarom geen gebruik maken van alternatieve vervoermiddelen.

De meeste respondenten zouden hun auto laten staan vanwege gezondheidsredenen, gevolgd door de respondenten die dit goedkoper vinden en omdat dit beter is voor het milieu. Het grootste deel van de respondenten geeft aan de fiets als alternatief vervoermiddel te kunnen gebruiken. Het openbaar vervoer wordt als tweede optie gezien als alternatief.

De meeste respondenten zouden hun auto niet laten staan en voor een ander vervoermiddel kiezen, wanneer ze hier een vergoeding voor zouden krijgen. Ook zouden ze niet kiezen voor het openbaar vervoer als alternatief vervoermiddel voor de auto.

 Spitsmijden
De meeste respondenten rijden in de ochtend- en avondspits voor woon-werkverkeer. Van deze respondenten geven 131 respondenten aan ’s ochtends in de spits te rijden, 100 ‘s middags en 531 ’s avonds.

De respondenten vinden de mogelijkheid tot flexibele werktijden de beste optie om de spits te mijden. Gevolgd door het gebruik van de fiets en de mogelijkheid tot het gebruik maken van een flexibele werkplek.

De studenten willen de Stadspanelleden mede namens de Gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar nogmaals bedanken voor hun tijd en moeite!