Stadspanel: Parkeervisie

13 november 2017

In mei en juni 2017 is de ‘contourennota Parkeren in de levende stad’ met de gemeenteraad en de Stadjes besproken. In deze nota is te lezen wat de gemeente Groningen op hoofdlijnen wil op het gebied van parkeren. Voor deze nota is de gemeente geïnteresseerd in de mening van de bevolking over de huidige parkeersituatie in de stad maar vooral ook over de voornemens uit de nota. Daarvoor is een enquête voorgelegd aan het stadspanel, in dit onderzoek staan de resultaten van de enquête.

Lees hier de parkeervisie Stadspanel