Hoe werk jij? : methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE

22 april 2010

Veranderingen in de sociale zekerheid.

De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de sociale zekerheid. Na een aarzelend begin met trajectplannen voor de arbeidsintegratie van bijstandsklanten is het Ministerie van SZW begonnen met het project Agenda voor de Toekomst. Het doel van dit project was om sociale diensten te stimuleren zo veel mogelijk klanten een arbeidsintegratietraject te laten volgen. Sinds het kabinet Balkenende II zijn deze veranderingen in een stroomversnelling geraakt. Deze veranderingen gaan zover dat er sprake is van een geheel nieuw bouwwerk Sociale zekerheid. Zo is de Algemene Bijstandswet met ingang van 1 januari 2004 vervangen door de Wet Werk en Bijstand (kortweg WWB genoemd).

bekijk document