In gesprek naar een krachtwijk: Wonen en leven in de Hoogte en de Korrewegwijk

23 april 2010

Minister Vogelaar met Wonen, Wijken en Integratie in haar portefeuille, heeft veertig wijken geselecteerd waar in deze kabinetsperiode extra investeringen zullen worden gedaan. Het kabinet wil met een extra impuls van aandachtswijken weer krachtwijken maken. Het gaat om wijken waar ernstige problemen zijn rond wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De minister richt zich vooral op de wijken waar de problemen zich opstapelen. Het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, partijen zoals bedrijfsleven, politie, welzijnswerk en scholen én de bewoners zelf, gaan samen de doelen bepalen en ook samen geld en andere middelen inzetten.De aandachtswijken moeten weer krachtwijken worden, waar iedereen prettig kan wonen, werken en leven. Twee van de aandachtswijken bevinden zich in Groningen: De Hoogte en de Korrewegwijk. De dienst RO/EZ (Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken) heeft Bureau Onderzoek verzocht ondersteuning te geven bij een onderzoek in deze wijken naar problemen en oplossingen waarbij het in gesprek gaan met de burgers uit deze wijken centraal staat.

Onderzoeksvragen
Gelet op het bovenstaande luidt de centrale vraagstelling van het onderzoek:
Welke problemen ondervinden bewoners uit de Korrewegwijk en De Hoogte met het leven in deze buurten en welke oplossingen dragen zij aan voor de aanpak van de problemen?
De bijbehorende onderzoeksvraag is:
Herkennen de bewoners de “signalen” die al bekend zijn over de wijk?
Een bijkomend doel is dat er een verbinding wordt gemaakt tussen wijkbewoners en werkers van betrokken organisaties in de wijken. In het bijzonder gaat het om andere bewoners dan degenen die de buurt altijd al vertegenwoordigen, en om werkers die niet direct in de wijk werken maar die er wat meer afstand veel mee te maken hebben.

bekijk document