Interacties van de gemeente Groningen met de omgeving; Quick scan Daily urban system

4 juli 2013

 

De gemeente Groningen is geen eiland op zichzelf. Er is veel interactie met de omliggende regio, met het Ommeland en zelfs met een nog veel ruimer gebied. De stad kan niet zonder zijn regionale omgeving en deze omgeving kan niet zonder de stad. Dit is gegroeid vanuit de historie en al eeuwenlang het geval. In een quick scan is gekeken naar de binding die de gemeenten in de ruime omgeving van Groningen hebben met de stad. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan wonen, werken, winkelen en verhuizingen tussen de gemeenten.

bekijk de Quick Scan