Interview Dienstbode

12 april 2010

In de Dienstbode, de krant van de medewerkers van de gemeente Groningen is een interview geplaatst met Jeanine Vosselman en Tinus Snijders. Respectievelijk hoofd en senior-onderzoeker van de nieuwe afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. In dit interview lichten ze de fusie toe tussen Bureau Onderzoek en Bureau Statistiek. De tekst van het interview is hieronder te lezen.

Onderzoek & Statistiek is er voor de hele gemeente, stelt Jeanine. “We zijn niet van SOZAWE en niet van de DIA, maar van de hele gemeente. Dat willen we heel nadrukkelijk uitstralen.” Een verplichting om als dienst een onderzoek door O&S te laten doen, is er niet. “Er is geen sprake van gedwongen winkelnering”, legt Tinus uit. “Maar het is jammer dat we soms niet eens in het offertetraject voor een onderzoek van een dienst zitten. En dat komt omdat niet iedereen weet dat we er zijn.”

“We zeggen eigenlijk nooit nee”

Klantenonderzoek voor SOZAWE, monitoring van dak- en thuislozen voor OCSW, een evaluatie van een onderzoek naar multiprobleemgezinnen voor de GGD, onderzoek voor de Stadsmonitor voor de Bestuursdienst. De gemeente weet best de weg naar haar eigen onderzoeksbureau te vinden. Maar Onderzoek & Statistiek wil bij alle diensten in beeld zijn.

“Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken en de Milieudienst”, zegt hoofd Jeanine Vosselman, “daar kunnen we veel meer onderzoek voor doen. Er zijn wel contacten, maar het kan meer.” Af en toe komen externe onderzoekers die voor een dienst onderzoek doen voor informatie toch gewoon bij O&S uit, vertelt Tinus. “Als je inzage wilt in het woningregister of het bedrijvenregister kom je bij ons uit, want die data hebben wij. Wij weten ook hoe die registers in elkaar zitten. Je kunt wel een bak met data hebben, maar je moet ook de kennis hebben die data te kunnen analyseren. En die kennis hebben wij.”

Maar ook voor specifieke onderzoeksmethodes kunnen diensten een beroep doen op O&S Groningen. “Veel methodieken zijn hier ontwikkeld”, vertelt Jeanine. “Verder zijn groepsinterviews en face-to-face-interviews ook onze specialiteit. Laatst hebben we voor het Akkoord van Groningen een onderzoek met face-to-face-interviews gehouden, over de vraag of het echt zo is het in het Noorden zo moeilijk is om vacatures voor sleutelfiguren te vervullen. Bij de Hanzehogeschool en de universiteit hadden ze die onderzoeksvaardigheden onvoldoende in huis. Ook voor de gemeenten Assen, Emmen en Leeuwarden doen we regelmatig onderzoeken.”

O&S Groningen wil graag voor meer diensten en ook voor meer organisaties buiten de gemeente onderzoek doen. Maar dat betekent niet dat er nu duimen worden gedraaid in de O&S-kamers in de Zwarte Doos van SOZAWE, de werkplek van O&S. “We hebben genoeg te doen”, zegt Jeanine. “De werkdruk is hoog, maar we zeggen eigenlijk nooit nee. Als we handen tekort komen, huren we uitzendkrachten of freelancers in.”

Sinds 1 januari 2010 zijn de afdelingen Bureau Onderzoek (SOZAWE) en Bureau Statistiek en Onderzoek (DIA) officieel samen. Op 22 april is dat gevierd. Maar al drie jaar werken de medewerkers samen in de Zwarte Doos. “Fusieplannen zijn er al lang geweest”, vertelt Jeanine. “De fusie is van bovenaf ingezet, maar onderop leefde het ook zeker. Ooit was er al één onderzoeksbureau voor de gemeente, maar in de jaren tachtig is het onderzoek over de diensten versnipperd geraakt. Het is heel gebruikelijk dat grote gemeenten één groot bureau onderzoek hebben. Groningen was een uitzondering door op twee plekken onderzoek- en statistiekachtige taken te hebben.”

Eén groot onderzoeksbureau heeft voordelen, zegt Jeanine. “Nu we groter zijn, kunnen we ons beter specialiseren. En een groot voordeel is dat we elkaar beter kunnen vervangen.” Tinus: “Bij Bureau Statistiek bij de DIA waren we met 3,8 fte. Als er iemand ziek was, zaten we met onze handen in het haar. Nu kunnen we het werk beter overnemen.” Jeanine: “Nu hebben we zeventien medewerkers voor dertien fte en zijn we een volwaardige afdeling.”

De totstandkoming van O&S betekent niet dat al het onderzoek van de gemeente nu daar gebeurt. Er zitten nog onderzoekers RO/EZ en de HVD. “Bij RO/EZ zijn meestal beleidsmedewerkers met onderzoekstaken”, zegt Jeanine. Eén groot onderzoeksbureau met alle onderzoekers van de gemeente zat er niet in, vertelt zij. “Maar we hopen op meer samenwerking met de diensten met eigen onderzoekers.”