Interviews met deelnemers Kansen in Kaart

13 oktober 2020

OIS onderzocht hoe mensen hun deelname aan het project Kansen in Kaart (KIK) hebben ervaren. Het doel van Kansen in Kaart is om een groot deel van de mensen met een Participatiewetuitkering te spreken en daarbij hun arbeids- en participatiepotentieel in beeld te brengen.

Mensen die meedoen met Kansen in Kaart worden thuis gesproken. De gesprekken zijn vooral gericht op het versterken van mogelijkheden van de deelnemer en die van hun sociale omgeving. Het gesprek gaat voornamelijk over hoe het dagelijks leven van de klant eruitziet en in welke mate men daarover tevreden is. Vragen die daarbij horen, zijn onder andere: wat kunt u goed, waar liggen uw interesses, wat geeft u voldoening, onderneemt u activiteiten in uw wijk, zou u actief of actiever willen worden, wat heeft u daarbij nodig en wat zijn uw ervaringen met (het zoeken van) betaald werk? Daarnaast worden mensen geïnformeerd over voorzieningen waarvan zij gebruik kunnen maken.

OIS heeft voornamelijk interviews gehouden met deelnemers die al meer dan één gesprek met een KIK-medewerker hebben gehad. Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe mensen de gesprekken ervaren hebben en wat de gesprekken hen al dan niet gebracht hebben.

Rapport KIK