Interviews cliënten Wmo begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp

1 november 2021

De Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Groningen wilde meer zicht krijgen op de ervaringen van inwoners die een voorziening vanuit de Wmo ontvangen. Om dit in beeld te brengen, zijn interviews gehouden met 61 mensen die huishoudelijke hulp en/of een voorziening vanuit het GebiedsOndersteunend Netwerk (GON) ontvangen. Bij deze laatste groep gaat het om mensen met individuele begeleiding of groepsbegeleiding/dagbesteding.

Tijdens de interviews is met name gesproken over in hoeverre men tevreden is over de ondersteuning en de ervaringen rondom het proces van aanvragen en herindicatie. Ook is gevraagd wat men van de overgang naar het GON heeft gemerkt, en wat men vindt van de nieuwe regels rondom de huishoudelijke hulp.

Bekijk hier het rapport