Interviews

20 april 2010

Face-to-face-interviews, groepsinterviews, expertmeetings en klantenpanels

Steeds meer opdrachtgevers vragen om kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarmee brengen we ideeën, meningen en visies van experts, professionals, klanten en burgers in kaart over verschillende onderwerpen. Face-to-face-interviews, groepsinterviews, expertmeetings en klantenpanels zijn hier bij uitstek geschikt voor. Ze leveren uitgebreide en rijke informatie op over verschillende onderwerpen. Interviewen is dan ook een belangrijke expertise die Onderzoek en Statistiek Groningen in huis heeft en vakkundig uitvoert.

Publicaties

De druk ontregeld; over regeldrukvermindering in Groningen

Zorg in de keten; eindevaluatie Protocol Ketenzorg Multiprobleemgezinnen