Inwonerspanel: Ervaringen tijdens de jaarwisseling

5 juni 2023

Het Inwonerspanel Groningen Gehoord is in januari 2023 bevraagd over de jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling was op de Grote Markt een gemeenschappelijk aftelmoment. Ongeveer de helft van de ruim 5.000 respondenten gaf aan hier van op de hoogte te zijn. Slechts een klein deel was daadwerkelijk bij het aftelmoment, maar deze groep was wel zeer tevreden over de lichtshow. Daarnaast geven de meeste respondenten aan geen behoefte te hebben aan extra evenementen in hun eigen wijk, maar dat er wel meer voor de jeugd georganiseerd zou mogen worden.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan rondom de jaarwisseling overlast te hebben ervaren, vooral door het afsteken van vuurwerk. Deze overlast is volgens de respondenten toegenomen of gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren.

Lees hier het rapport.