Inwonerspanel: beheer openbare ruimte

Blik op een lege Oosterstraat. Foto: Johan Bosma

30 november 2023

De gemeente Groningen beheert al jaren grote delen van de openbare ruimte. Doordat de omgeving in de tussentijd sterk is veranderd, gaat de directie Stadsbeheer aan de slag met het vernieuwen van het beheer van de openbare ruimte.

Uit een enquête onder de leden van het inwonerspanel en onder inwoners op straat, blijkt dat respondenten het belangrijk vinden dat de gemeente prioriteit geeft aan het opruimen van zwerfafval, het legen van afvalbakken en het vlak maken van stoepen.

Daarnaast zijn inwoners zelf ook actief, 81% van de respondenten geeft aan zelf wel eens zwerfafval op te ruimen of de stoep voor huis te vegen.

Meer weten? Lees het volledige rapport.

Foto: Marketing Groningen / Johan Bosma