Inwonerspanel: Burgerpeiling 2023

16 mei 2024

De Burgerpeiling is een landelijk onderzoek dat is ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). In 2023 is het onderzoek uitgevoerd met een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel Groningen Gehoord.

De vragen gingen onder andere in op de relatie tussen inwoner en gemeente en de dienstverlening van de gemeente Groningen.

De respondenten deelden een 6,8 uit voor de algemene dienstverlening van de gemeente. De dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente wordt met een 7 gewaardeerd. Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Foto: © Stella Dekker Fotografie