Inwonerspanel: cultuur in Groningen

16 april 2019

De gemeente Groningen heeft OIS Groningen gevraagd om een onderzoek naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering onder het Stadspanel uit te voeren. Dit rapport geeft een beeld van de deelname aan en de beleving van cultuur door inwoners van de stad Groningen.

We hebben onder andere gevraagd om een score van één tot en met tien te geven voor het culturele aanbod in Groningen. De gemiddelde score die respondenten vanuit het Stadspanel geven voor het culturele aanbod is een 7,5.

Het Jongerenpanel geeft gemiddeld een zeven. Met ingang van 1 januari 2019 heet ons Stadspanel Inwonerspanel.

Klik hier om het rapport te lezen