Inwonerspanel Groningen Gehoord: gebruik en wensen (Sportcentrum) Kardinge

18 november 2020

We onderzochten in opdracht van Sport050 het gebruik van en de voorkeuren voor Sportcentrum Kardinge en Sport- en Recreatiegebied Kardinge. In totaal hebben 3.564 panelleden de enquĂȘte ingevuld (respons 39%). Daarnaast is er een open link naar de vragenlijst verspreid via de socialemediakanalen van de gemeente Groningen en Sport050. Hier hebben 660 mensen op gereageerd.

De respondenten zijn over het algemeen positief over de (aanwezigheid van) voorzieningen op Kardinge. Wel geven respondenten regelmatig aan dat voorzieningen verouderd zijn en dat er nog meer nieuw aanbod bij mag komen.

Bekijk hier het rapport.