Inwonerspanel: kerkenvisie gemeente Groningen

11 mei 2023

De Vakgroep Erfgoed van de gemeente Groningen is bezig met het opstellen van een kerkenvisie. Deze visie bespreekt de toekomst van het religieus erfgoed in de gemeente Groningen. Hierin wordt onder andere onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van de verschillende betrokkenen. Momenteel is het project in een verkennende fase.

Omdat inwoners ook belangrijke belanghebbenden zijn, heeft OIS een vragenlijst voorgelegd aan inwonerspanel Groningen Gehoord. De vragenlijst ging onder andere over kerkbezoek, functies van kerken en het al dan niet behouden van kerkgebouwen in de toekomst.

De Vakgroep Erfgoed bundelt de uitkomsten van het onderzoek met de informatie die is opgehaald bij andere betrokken partijen (kerkeigenaren, -beheerders, erfgoedorganisaties, e.d.). Aan de hand daarvan worden aanbevelingen opgesteld voor het kerkgebouwenbeleid in de gemeente.

Lees hier het rapport.