Inwonerspanel: klimaatadaptatie

12 november 2019

Inwoners van de gemeente Groningen krijgen steeds vaker te maken met de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast door heftige regenbuien, langdurige droogte en extreem weer zoals hagel en storm. OIS heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en mening van inwoners omtrent klimaatverandering in de gemeente Groningen. Zo’n driekwart van de panelleden merkt de effecten van klimaatverandering op in de buurt. 75% neemt zelf maatregelen om effecten van klimaatverandering te voorkomen of te verminderen. Bekijk hier het rapport.