Inwonerspanel: meer tevredenheid met dagelijks leven

18 april 2023

Relatief meer leden van het inwonerspanel Groningen Gehoord zijn tevreden met het dagelijks leven: 75% van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Een jaar eerder was dit nog 65%. Dat blijkt uit onderzoek dat de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.

Het inwonerspanel Groningen Gehoord is benaderd een aantal jaarlijks terugkerende vragen over de dienstverlening van WIJ Groningen te beantwoorden. Daarnaast zijn een aantal vragen gesteld over de tevredenheid met het dagelijks leven en vrijwilligerswerk. De resultaten worden gebruikt om een beeld krijgen van de veranderingen in de samenleving na de coronaperiode. Daarnaast gebruikt de gemeente de resultaten om de dienstverlening door WIJ Groningen beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners.

De bekendheid van WIJ Groningen is iets gestegen onder de respondenten: 86 procent van de respondenten geeft aan (wel eens) gehoord te hebben van WIJ Groningen. In aanvulling daarop geeft twee derde van de respondenten, die bekend zijn met de WIJ, aan redelijk tot goed bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ-Groningen.

Bekijk het rapport