Inwonerspanel: mobiliteitshubs

Fietspad vanuit de lucht

30 november 2023

De gemeente Groningen zet zich in om het aanbod van hubs (mobiliteitsknooppunten) uit te breiden op wijk- en buurtniveau met de uitrol van wijk- en buurthubs.

Op deze hubs kan men eenvoudig overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Dit levert tevens ruimte op op straat.

Om wijkhubs zo goed mogelijk in te richten, is het belangrijk om de wensen en behoeften van inwoners goed in beeld krijgen. Om die reden is het inwonerspanel Groningen Gehoord bevraagd.

Lees het rapport om er achter te komen wat de respondenten van het inwonerspanel Groningen Gehoord er van vinden.