Inwonerspanel: opvoeden en opvoedondersteuning

24 juni 2020

Het ouderschap is leuk, maar kan ook onmacht, stress, twijfel en onzekerheid met zich meebrengen. In opdracht van de gemeente Groningen, WIJ Groningen en Veilig Thuis is onder het Inwonerspanel Groningen Gehoord een onderzoek uitgevoerd naar opvoeden en opvoedondersteuning.

Het onderzoek onder ruim duizend ouders liet zien dat 43% van de ouders wel eens problemen bij de opvoeding ervaart, met name als zij kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar hebben. Veel ouders vertellen dat ze soms worstelen met gedrag dat samengaat met de (peuter-)puberteit. Soms hebben opvoedproblemen te maken met psychische stoornissen of ontwrichtende gebeurtenissen. Hulp bij problemen wordt veelal gezocht bij de (ex)-partner, vrienden of het internet. Gevraagd naar instanties die hulp kunnen bieden werden WIJ Groningen en de huisarts het vaakst genoemd. Ouders geven aan dat het fijn is om je ei kwijt te kunnen en je ervaringen te delen en, in het geval van ondersteunende instanties, deskundig advies te krijgen.

De resultaten worden gebruikt om de campagnes en dienstverlening van WIJ en Veilig Thuis te verbeteren. Klik hier om het hele rapport te lezen.