Inwonerspanel over Zonne-energie

23 februari 2021

In opdracht van de gemeente Groningen heeft OIS een peiling gedaan onder de leden van Inwonerspanel Groningen Gehoord over zonne-energie. In totaal deden 3.992 panelleden aan de enquête mee. Veertig procent van de respondenten heeft zonnepanelen. De meeste respondenten zien het gebruik van zonnepanelen als een manier om bij te dragen aan de overgang naar duurzame energie of om te besparen op de energielasten.

Twee op de vijf respondenten hebben geen zonnepanelen, maar zouden ze wel willen hebben. Veel van deze respondenten kunnen geen zonnepanelen nemen, omdat ze er niet zelf over kunnen beslissen doordat ze bijvoorbeeld in een appartement wonen. Een aantal respondenten (7%) wil geen zonnepanelen en geeft hiervoor verschillende redenen. Hun woning is vaak niet geschikt en zij twijfelen of de investering in zonnepanelen uit kan.

De respondenten zien zonnepanelen het liefste op daken van gebouwen, zoals bedrijfspanden en woningen. Ze zijn minder enthousiast over zonneparken of zonnepanelen die drijven op het water.

Gevraagd naar de beste manier om inwoners en bedrijven te stimuleren om zonnepanelen te nemen, noemt bijna de helft het verstrekken van een subsidie, een lening of iets vergelijkbaars. Ook heeft ruim 10% behoefte aan meer informatie of voorlichting en wensen veel panelleden betere prijzen voor energie en zonnepanelen. Ten slotte lijkt het een deel van de panelleden zinnig om duurzaamheidsprojecten collectief aan te pakken (4%).

Rapport Inwonerspanel zonne-energie