Inwonerspanel: Routekaart CO2-neutraal

30 mei 2024

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Meer dan driekwart van de respondenten vanuit het inwonerspanel geeft aan dit een goed streven te vinden.

Voornamelijk het beschermen van het milieu en het tegengaan van klimaatverandering worden als belangrijke redenen gezien om te verduurzamen.

Daarnaast heeft meer dan de helft van de respondenten in de afgelopen drie jaar zelf al energiebesparende maatregelen getroffen.

Lees het volledige rapport hier.